historien bag byg & bo-udstillingen

For 30 år siden blev den første Byg & Bo udstilling afholdt

På initiativ af daværende rådmand i Aarhus Kommune, Olaf P Christensen og bankdirektør Hans Lund, Andelsbanken, indkaldte man interesserede håndværksfirmaer i Aarhus og omegn til et møde med henblik på at etablere en byggeudstilling i Århus. Resultatet fra mødet blev, at man besluttede at arrangere en byggeudstilling på et kommunalt ejet areal i Skåde bakker med adressen Katterhøj.

Succes fra start

Udstillingen blev en kæmpe succes på grund af en spirende optimisme i samfundet efter et renteniveau på 22 – 24 procent og med en tilsvarende inflation. Daværende regering besluttede sig for en fastkurspolitik og herefter faldt renteniveauet og der blev basis for igen at sælge villaer. Over 15.000 borgere besøgte den første udstilling i påsken 1984.

Efter Katterhøj udstillingen tog undertegnede initiativ til at arrangere en ny byggeudstilling, nu med deciderede nyhusbyggefirmaer med professionelle salgsafdelinger. Lasse Larsen Byggefirma har siden haft rettighederne til varemærket Byg & Bo Disse 2 udstillinger har dannet basis for Byg & Bo’s udstillinger gennem 30 år, ganske vist med et par ophold på grund af kriser i byggebranchen.

Altid i Aarhus-området

Byg & Bo har altid geografisk været placeret i Aarhus-området, oftest i samarbejde med Aarhus Kommune, men også med omegnskommunerne. Galten, Hadsten, Skanderborg, Hørning og Hinnerup har alle lagt jord til og med et stort kommunalt arrangement har Byg & Bo medvirket til at påvirke omegnskommunernes byggeudvikling.

Fra første færd har Nordea altid været Byg & Bo’s faste finansielle samarbejdspartner, først gennem Andelsbanken, senere Unibank og nu som Nordea.

Gennem mange år har der været en fast base af de samme firmaer, som deltagere i byggeudstillingen. Mange firmaer er i årenes løb ophørt med at eksistere og nye er kommet til. Kendetegnende for alle de deltagende firmaer har været, at man har bestræbt sig på at være kvalitetsførende og har år for år fornyet sig med tidssvarende hustyper og energibesparende og grønne tiltag.