Byggeprocessen fra start til slut

Når byggegrunden er på plads, er næste skridt at få bygget drømmehuset. Og det er faktisk langt fra så uoverskuelig en proces, som mange tror. De fleste byggefirmaer følger den samme fremgangsmåde, og med et velrenommeret et af slagsen i ryggen, er I garanteret et trygt forløb fra start til slut.

En typisk byggeproces fra I vælger drømmehuset, til I får overrakt nøglerne til jeres kommende hjem, ser ud som beskrevet herunder:

1. Valg af drømmehus

På et indledende byggemøde ser I sammen med en konsulent fra byggefirmaet nærmere på jeres boligønsker og -krav i forhold til grundens muligheder og eventuelle begrænsninger i lokalplanen. Det er også her, I vælger materialer.

2. Entreprisetilbud

Byggefirmaet udarbejder et entreprisetilbud, og efter jeres accept udfærdiges kontrakten.

3. Rådgivning om placering af hus

En arkitekt eller byggekonsulent rådgiver jer om husets placering på grunden i forhold til tilkørselsforhold og verdenshjørnerne. Afhængig af placeringen kan det give ekstra omkostninger, f.eks. på grund af niveauforskelle.

4. Godkendelse af plantegning

I godkender husets plan-, facade- og detaljetegninger i forhold til eventuelle ændringer, I har haft til den originale arkitektur. Herefter udarbejder byggefirmaet projekteringen, og sender den til kommunen for at indhente tilladelse til at bygge. Kommunen vurderer bl.a., om byggeriet opfylder bygningsreglementet og eksisterende krav til byggelinier i området.

5. Gennemgang af rådgivende ingeniør

En del byggefirmaer samarbejder med rådgivende ingeniører, som udarbejder en komplet rapport over alle husets detaljer – en ekstra sikkerhed for at alt er gennemtænkt fra kælder til kvist.

6. Opsummeringsmøde

Inden det første spadestik tages, mødes I med byggekonsulenten for at aftale og godkende de sidste konkrete detaljer omkring materialer.

7. Byggeriet går i gang

De fleste byggefirmaer har tilknyttet en byggeleder, som har ansvaret for, at byggeriet forløber planmæssigt:

• Fundamentet støbes
• Bagmure rejses
• Spærene rejses
• Vinduer sættes i
• Undertaget lægges på
• Skalmuren opføres
• Taget lægges, og der monteres tagrender
• Huset udtørres indvendigt
• Al indvendigt arbejde går i gang (murer/tømrer/VVS/el)

8. Gennemgang for fejl og mangler

Når huset står færdigt, gennemgår I det i detaljer sammen med byggelederen, og registrerer fejl og mangler. Herefter aftales endelig overdragelsesdato.

9. Overdragelse af nøgler

Tillykke! Jeres drømmehus er nu klar til indflytning, og I får nøglerne overdraget fra byggefirmaet.

10. 1-årig gennemgang

Mange byggefirmaer tilbyder en 1-årig gennemgang, så eventuelle fejl og mangler, der er dukket op, kan rettes.

 Alt text.. : Byg og bo 002 Alt text.. : Byg og bo 001